A capella mannenkwartet

Wij zijn van oorsprong een barbershopkwartet en bestaan in de huidige samenstelling 10 jaar. Wij zijn als kwartet aangesloten bij BALKNET, een organisatie, die het a capella zingen een warm hart toedraagt. Wij zingen barbershop, maar ook andere vormen van close-harmony.

Waar en voor wie we (kunnen) zingen maakt ons in principe niet uit. We hebben in binnen- en buitenland gezongen, in huiskamerconcerten en als intermezzo bij diverse activiteiten.