Multiculturele zanggroep voor vrouwen

Liedjes zingen uit alle landen met vrouwen uit alle windstreken van de wereld. Het Alomtonenkoor Zeist komt eenmaal per week bij elkaar.
De liederen en de vrouwen komen onder meer uit Sri Lanka, Letland, Hongarije, Bosnië, Iran, Indonesië, Georgië, Rusland, Griekenland, Afrika en Nederland.
Iedere tekst wordt vertaald, zodat iedereen weet waar het over gaat: vooral liefde, trouw, heimwee en afscheid zijn terugkerende onderwerpen. De talen en melodieën klinken allemaal anders.
Het koor wordt begeleid door een gitarist. De deelneemsters hebben gezellige contacten, ze hoeven niet perfect Nederlands te kunnen spreken.
Nieuwe deelneemsters van buitenlandse komaf zijn van harte welkom!
Voor vrouwen van andere culturen die van zingen houden!
Het Alomtonenkoor Zeist is een project van de Stichting Culturele Evenementen Zeist. www.cultuurzeist.nl