In de cursus fotografie en beeldende kunst wordt de wisselwerking tussen beide disciplines behandeld

Fotografie heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de moderne schilderkunst. Een directe relatie is te leggen met kunststromingen als het impressionisme, futurisme, surrealisme, pop-art, conceptuele kunst en het postmodernisme.

Het doel van de cursus is om meer inzicht te krijgen in de historische aspecten van de fotografie waardoor een beter begrip ontstaat van de eigentijdse digitale vormen van beeldvervaardiging. Een verbreding van de kennis van fotografie als kunstzinnig medium kan een verdieping van eigen werk teweeg brengen.

De cursisten krijgen na elke les een fotografische opdracht en het resultaat zal in de daarop volgende les besproken worden.