Bijeenkomst over de stand van zaken in de Nederlandse koorwereld.

Zingen is super belangrijk! Het is leuk, gezond, je wordt er gelukkiger van, het is gezellig en nog veel meer. Toch wordt er steeds minder gezongen – in elk geval in de vorm van koren.

Wat kunnen mensen die actief zijn in de wereld van zingen daaraan doen? Hoe kunnen al die mensen samen sterker hun stem laten horen? Daarover ging deze bijeenkomst.

Het was de eerste van een serie bijeenkomsten waaruit het manifest Zingen, lekker belangrijk! is voortgekomen.

LKCA en VNK waren partner van ZIMIHC voor de organisatie van deze bijeenkomst.

Ook interessant