9 maart 2023 organiseerden ZIMIHC en VUUUR een bijeenkomst waarin de uitdagingen en obstakels rondom inclusief denken en werken centraal stonden. Behoeftes bleken verschillend te zijn per wijk, organisatie en stad. De cultuursector streeft ernaar drempels te verlagen en nieuwe vormen van samenwerken te ontwikkelen. Hier is maatwerk voor nodig.

In een follow-up van deze bijeenkomst staan we stil bij de aard en het profiel van informele netwerken. En hoe cultuurmakers en publiek uit deze netwerken (verder) verbonden kunnen en willen worden aan bestaande culturele organisaties, podia en makersplekken, en andersom. Wat werkt, wat werkt niet?

Op 2 februari maak je kennis met de nieuwe afdeling van ZIMIHC gericht op inclusieve cultuurparticipatie in de provincie Utrecht: ZIMIHC Connect. De bijeenkomst vindt plaats in het recent geopende House of Hip Hop in Utrecht, een plek waar de kernwaarden en elementen van hiphop samen onder één dak terug te vinden zijn. VUUUR als aanjager van het House of Hip Hop bestaat uit een netwerk van aanjagers en uitdragers van hiphop- en streetculture.

Programma

16:00 – 16:30 Inloop en dans battle
16:30 – 17:15 Ontwikkelingen ZIMIHC Connect, VUUUR en partners in House of Hip Hop | Verder verstevigen van verbindingen formele en informele structuren in het culture veld
17:15 – 17:45 Food, Drink & Open Mic freestyle jam: Woordkunst + live muziek | Pak de mic en vibe met Stach, Joris & Jimmie
17:45 – 18:45 Uiteen in verschillende gesprekstafels | o.a. Connect FieldLab, Rob van OostWest & meer
18:45 – 19:30 Exchange opgehaalde kennis
19:30 – 23:00 Beatbattle amapiano/afrobeat o.l.v. Megalopsis

Aanmelden

Leuk dat je erbij wilt zijn! Je kan je hier aanmelden.

Lukt het aanmelden niet? Stuur dan een mailtje naar connect@zimihc.nl.

Voor wie?

Iedereen die zich verbonden voelt met dit onderwerp, is vanzelfsprekend van harte welkom!  We nodigen makers, Brede School-coördinatoren, workshopdocenten, jongerenwerkers, cultuurcoaches, programmamakers, cultuurambtenaren, fonds-medewerkers en vakspecialisten uit om mee te doen aan deze brainstorm. We focussen ons op de provincie Utrecht.

Ook interessant