Gesprek met (kandidaat-)senatoren Peter van der Voort (D66), Daan Roovers (GroenLinks) en Peter Nicolaï (Partij van de Dieren) over hoe zij terugkijken op de rol van de Eerste Kamer tijdens de coronapandemie, en of er voor dat instituut een specifieke rol is weggelegd ten aanzien van een integrale afweging van botsende grondrechten.

Inloop vanaf 19:30. Na afloop is er een borrel. Toegang is gratis, graag wel even aanmelden door een e-mail te sturen naar: vierdegolf@protonmail.com

Vierde Golf is een vereniging die zich inzet voor een crisisbestendige democratie. Voor zelfbeschikking en zeggenschap in een onverdeelde maatschappij.

Ook interessant