Bij koorbesturen spelen vaak dezelfde vragen. De Utrecht Zingt bestuurdersborrel maakt uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk op een persoonlijke en ook gezellige manier. Deelnemers geven zelf van tevoren aan waar ze graag over willen praten. ZIMIHC modereert het gesprek.

Ook interessant