SLOPERA wordt het hervertellen van ergerniswekkende, liefdevolle, schelmachtige en feestelijke gebeurtenissen van de afgelopen jaren rond het Queeckhovenplein. Mensen, afgebroken huizen, nieuwe huizen en nieuwe dromen.

Een oude woning al dan niet vrijwillig verlaten en een nieuw huis in een nieuwe buurt of vernieuwde buurt betrekken, valt het best te vergelijken met het ergens slaan van een piketpaaltje in het leven met de bijbehorende vraag: “Hoe nu verder?” Wat gebeurt er in een nieuwbouwbuurt als er mensen van diverse sociaal-maatschappelijke achtergronden gaan samenwonen?

22 april: Culturele Zondagen (aanvang 20:00)

Ook interessant