Bij koorbesturen spelen vaak dezelfde vragen, niet alleen nu tijdens de maatregelen rond Covid-19, maar ook op andere vlakken. De Utrecht Zingt bestuurdersborrel maakt uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk op een persoonlijke en ook gezellige manier.

Dit keer weer een online versie van de bestuurdersborrel. Deelnemers geven zelf aan waar ze graag over willen praten. ZIMIHC modereert het gesprek.

Aanmelding
We nodigen per bestuur graag 1 bestuurslid uit. Je kunt je opgeven via het online formulier.  Kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst, maar heb je wel belangstelling om een andere keer te komen? Dan kun je dat aangeven in het formulier.

Agenda (ovb)
Welkom & voorstellen
Verenigingen vertellen over eigen project of bezigheid
Vaccineren en weer opstarten – hoe gaan koren daar mee om?
Vragen vanuit verenigingen
Update vanuit Utrecht Zingt
Rondvraag en afsluiting

Online
De bijeenkomst is vooralsnog online, je ontvangt uiterlijk 15 minuten voor aanvang een link om deel te kunnen nemen. In het najaar hoopt ZIMIHC weer een live bijeenkomst te realiseren.

Ook interessant