Bij koorbesturen spelen vaak dezelfde vragen, niet alleen nu tijdens de maatregelen rond Covid-19, maar ook op andere vlakken. De Utrecht Zingt bestuurdersborrel maakt uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk op een persoonlijke en ook gezellige manier.

Dit keer weer een online versie van de bestuurdersborrel. Deelnemers geven zelf aan waar ze graag over willen praten. ZIMIHC modereert het gesprek.

Aanmelding
We nodigen per bestuur graag 1 bestuurslid uit. Je kunt je opgeven via dit formulier.
De bijeenkomst is online, je ontvangt uiterlijk 15 minuten voor aanvang een link om deel te kunnen nemen.

Agenda (ovb)
Welkom & voorstellen
Verenigingen vertellen over eigen project of bezigheid
Vragen vanuit verenigingen
Update vanuit Utrecht Zingt
Rondvraag en afsluiting

Ook interessant