Elk jaar organiseert ZIMIHC een aantal netwerkbijeenkomsten voor alle harmonie, fanfare en brassbands in Utrecht stad en regio. Alle orkestbesturen krijgen hiervoor een uitnodiging. Vanwege de coronacrisis organiseert ZIMIHC dit keer een digitale netwerkbijeenkomst via ZOOM.

Op woensdag 10 juni staan de voorbereidingen of ervaringen van verenigingen met het weer starten van de repetities centraal. Sommige orkesten zijn al gestart met jeugdorkesten buiten of alleen met slagwerkers, andere verenigingen repeteren alleen nog online. Uitwisselen van kennis en ervaring hierover staat centraal.

Aanmelden
Aanmelden kan via dit formulier. Let op: Uiterlijk 15 minuten voor aanvang krijg je een ZOOM link en een gebruiksaanwijzing toegestuurd om deel te nemen.

Algemene informatie over de netwerkbijeenkomsten
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld fondswerving, ledenwerving of publiciteit. Soms is er ook een gastspreker en orkesten vertellen zelf ook over bijzondere activiteiten.

De orkesten die bij de bijeenkomsten aanwezig zijn bedenken ook samen activiteiten: bijvoorbeeld het WASBE projectorkest (2017) en Utrecht Blaast Binnen (2019). Ook het inmiddels jaarlijkse Utrecht Blaast Buiten komt uit de koker van dit netwerk.

Ook interessant