Elk jaar organiseert ZIMIHC een aantal netwerkbijeenkomsten voor alle harmonie, fanfare en brassbands in Utrecht stad en regio. Alle orkestbesturen krijgen hiervoor een uitnodiging. ZIMIHC organiseert dit keer weer een online bijeenkomst.

Te gast is deze avond Voordekunst, platform voor crowdfunding. ZIMIHC stuurde eerder dit jaar namens hen een enquête rond. Naar aanleiding daarvan vertellen zij graag meer over de mogelijkheden voor deze manier van donaties werven. Daarnaast is er uiteraard ruimte om met elkaar te praten over de situatie rond de corona maatregelen en hoe alle verenigingen hier mee omgaan.

Aanmelden
Aanmelden kan via dit formulier. De bijeenkomst is online, je ontvangt uiterlijk 15 minuten voor aanvang een link om deel te kunnen nemen.

Agenda (ovb)
Welkom & voorstellen
Verenigingen vertellen over eigen project of bezigheid
Vragen vanuit verenigingen
Thema: voordekunst & crowdfunding
– introductie
– toelichting Creative Funding Traject
– wat vraagt crowdfunding van verenigingen?
Update vanuit Utrecht Blaast
Rondvraag en afsluiting

Algemene informatie over de netwerkbijeenkomsten
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld fondswerving, ledenwerving of publiciteit. Soms is er ook een gastspreker en orkesten vertellen zelf ook over bijzondere activiteiten.

De orkesten die bij de bijeenkomsten aanwezig zijn bedenken ook samen activiteiten: bijvoorbeeld het WASBE projectorkest (2017) en Utrecht Blaast Binnen (2019). Ook het inmiddels jaarlijkse Utrecht Blaast Buiten komt uit de koker van dit netwerk.

Ook interessant