Op 1 oktober 2016 vond het NK Solisten en Kleine ensembles plaats in ZIMIHC theater Zuilen. ZIMIHC organiseerde die dag in samenwerking met KNMO een fringeprogramma.

NK Solisten en Kleine ensembles

Op 1 oktober 2016 organiseerde de KNMO dit NK in het ZIMIHC theater Zuilen. Het programma duurde van 10:00 – 21:00. De prijsuitreiking was voor publiek toegankelijk en vond plaats rond 19:20.

Nevenprogramma

Samen met de KNMO gaf ZIMIHC die dag een bescheiden fringeprogramma vorm. Tussen 11:00 – 14:00 uur kon het publiek in winkelcentrum Rocade (Zuilen) rekenen op muzikanten. Hier lieten deelnemers uit de voorronde van het NK Solisten zien wat zij in huis hebben. Het programma werd aangevuld met blaasmuzikanten uit Utrecht.

Ook interessant