Deze netwerkbijeenkomst is voor mensen die een verbindende rol spelen naar het lokale culturele veld, zoals cultuurcoaches en cultuurmakelaars.

De provincie Utrecht zet de komende jaren in op inclusieve cultuurparticipatie. Zij vindt het van belang dat alle mensen de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan kunst en cultuur. Vanuit deze inzet werkt bij ZIMIHC een kwartiermaker cultuurparticipatie. Één van de doelen van de kwartiermaker is het creëren van een provinciaal platform van lokale ondersteuners cultuurparticipatie gericht op kennisdeling, het zichtbaar maken van initiatieven en het bieden van advies & expertise op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie. Voor de provincie Utrecht zijn de bijeenkomsten een manier om de ondersteuningsbehoeften door gemeenten en provincie op te halen.

Maandag 23 mei vond de eerste netwerkbijeenkomst van lokale ondersteuners cultuurparticipatie plaats. We bespraken een viertal thema’s, door de deelnemers zelf ingebrachte casussen, en Guilherme Miotto van Corpo Máquina Society vertelde over de initiatieven die hij in Tilburg-Noord ontplooit. Er werd al veel onderling uitgewisseld, aan kennis, ideeën, ervaring. Een deel van de opgehaalde informatie krijgt zijn beslag in een advies aan de provincie Utrecht over het inrichten van de provinciale ondersteuning op de langere termijn.

Tijdens de volgende bijeenkomst, donderdag 30 juni, worden onder meer casussen uit het netwerk van lokale ondersteuners behandeld.

Meer informatie via René Meulenberg.

Ook interessant