Elk jaar organiseert ZIMIHC een aantal netwerkbijeenkomsten voor alle harmonie, fanfare en brassbands in Utrecht stad en regio. Alle orkestbesturen krijgen hiervoor een uitnodiging.

Over de bijeenkomsten
De onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld fondswerving, ledenwerving en publiciteit. Soms is er ook een gastspreker, en orkesten vertellen zelf ook over bijzondere activiteiten.

De orkesten die bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, bedenken ook samen activiteiten: bijvoorbeeld het WASBE projectorkest (2017) en Utrecht Blaast Binnen (2019). Ook het inmiddels jaarlijkse Utrecht Blaast Buiten komt uit de koker van dit netwerk.

ZIMIHC organiseert en faciliteert de avonden in ZIMIHC theater Zuilen. We sluiten de avond altijd af met een drankje in de bar.

Ook interessant