Elk jaar organiseert ZIMIHC een aantal netwerkbijeenkomsten voor alle harmonie, fanfare en brassbands in Utrecht stad en regio. Alle orkestbesturen krijgen hiervoor een uitnodiging.
Vanwege de coronacrisis organiseert ZIMIHC dit keer een online netwerkbijeenkomst via ZOOM.

 

Aanmelden kan via dit formulier.
Let op: Uiterlijk 15 minuten voor aanvang krijg je een ZOOM link en een gebruiksaanwijzing toegestuurd om deel te nemen. 

Programma 23 april
– welkom & voorstelrondje
– centraal thema: hoe gaan verenigingen om met de maatregelen rondom de coronacrisis? Uitwisselen van ervaringen, dilemma’s, plannen.

Algemene informatie over de netwerkbijeenkomsten
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld fondswerving, ledenwerving of publiciteit. Soms is er ook een gastspreker en orkesten vertellen zelf ook over bijzondere activiteiten.

De orkesten die bij de bijeenkomsten aanwezig zijn bedenken ook samen activiteiten: bijvoorbeeld het WASBE projectorkest (2017) en Utrecht Blaast Binnen (2019). Ook het inmiddels jaarlijkse Utrecht Blaast Buiten komt uit de koker van dit netwerk.

ZIMIHC organiseert en faciliteert de avonden doorgaans in ZIMIHC theater Zuilen. De bijeenkomst van 23 april krijgt digitaal vorm.

Ook interessant