Op 23 januari organiseren we vanuit ZIMIHC Connect een digitale MEET-UP voor initiatiefnemers rondom het thema fondsenwerving. Hoe doorloop je als initiatiefnemer het traject van ruw idee tot succesvolle fondsenwerving. Waar loop je tegen aan en hoe kunnen dit makkelijker en leuker maken? Geef je nu op en denk met ons mee!

Cultuur kost geld… (en mag wat kosten)

Of het nu gaat om de aanschaf van materialen, het inhuren van begeleiding, de huur van een evenementenlocatie of het optuigen van promotiecampagnes. Uiteindelijk gaat het bij de organisatie van culturele projecten toch vaak om geld. Het vinden van de juiste financieringsbronnen is essentieel. Gelukkig zijn er allerlei wegen om aan extra financiering te komen. Maar ondanks een wildgroei aan subsidieregelingen en aanbod in fondsenwervingsworkshops en ondersteuning zien we dat subsidies vaak niet landen bij projecten en doelgroepen waar deze wel voor bedoeld zijn.

Wat wij signaleren

Vooral vrijwilligersinitiatieven, startende makers-collectieven en kleinere culturele organisaties vallen buiten de boot of ervaren belemmeringen die hen ervan weerhouden om überhaupt te starten met fondsenwerving. Dit geldt in het bijzonder voor initiatieven voor doelgroepen voor wie kunst en cultuur minder vanzelfsprekend zijn en lokale initiatieven in kleinere gemeentes. Maar waarom is dit zo? Welke factoren spelen hierbij een rol? En kan dit niet anders? Hoe doorloop je als initiatiefnemer het proces van ruw idee tot succesvolle fondsenwerving? Dit willen we onderzoeken.

Geef je op voor de digitale MEET-UP

In deze sessie gaan we aan de hand van een aantal ontwerpoefeningen met een groep initiatiefnemers de uitdagingen en drempels die je in de praktijk ervaart bij het fondsenwerven in kaart brengen.

Voor wie is deze MEET-UP

Deze digitale MEET-UP is bedoeld voor vrijwilligersinitiatieven, makers-collectieven en culturele organisaties die doen aan fondsenwerving of hiermee in de toekomst aan de slag willen.

Aanmelden

Geef je op voor de MEET-UP! Je ontvangt een mail met teams-link en verdere uitleg. Zo gaan we met deze sessie ook met Miro aan de slag.

Waarom nemen wij dit initiatief?

Als ZIMIHC Connect willen we ons inzetten voor een gelijkwaardiger speelveld waarbij alle culturele initiatieven dezelfde toegang tot financiering, netwerk en kennis moeten krijgen. We zijn ervan overtuigd dat dit een inspanningsverplichting vraagt van de hele sector. Om in de toekomst gezamenlijk duurzame oplossingen te kunnen ontwikkelen moeten we eerst de uitdaging waar we voor staan definiëren en in kaart brengen. We willen met een frisse blik naar het systeem kijken.

Hoe verder?

Naast deze digitale MEET-UP organiseren we een tweede die bedoeld is voor beleidsmedewerkers van fondsen, overheden en ondersteuningsinstellingen. Hierin delen we de input van de eerste sessie met hen om deze verder te concretiseren. In de toekomst willen we de input van deze twee bijeenkomsten ook weer bij elkaar brengen om passende vervolgstappen vorm te geven. Hierbij is het doel om experimenten en interventies vorm te geven waarmee we in de praktijk mogelijke oplossingen kunnen testen.

Ook interessant