Op 30 januari organiseert ZIMIHC Connect een digitale MEET-UP voor beleidsmedewerkers van fondsen, overheden en ondersteunende instelling rondom het thema fondsenwerving. Hoe doorloop je als initiatiefnemer het traject van ruw idee tot succesvolle fondsenwerving? Welke stappen zet je, waar loop je tegen aan en hoe kunnen dit makkelijker en leuker maken? In deze MEET-UP bouwen we verder op de input die we hebben opgehaald uit de vorige sessie die we met initiatiefnemers hebben georganiseerd.

Cultuur kost geld… (en mag wat kosten)

Of het nu gaat om de aanschaf van materialen, het inhuren van begeleiding, de huur van een evenementenlocatie of het optuigen van campagnes, uiteindelijk gaat het bij de organisatie van culturele projecten vaak om geld. Het vinden van de juiste financieringsbronnen is essentieel. Gelukkig zijn er allerlei wegen om aan extra financiering te komen. Maar ondanks een wildgroei aan subsidieregelingen zien we dat subsidies vaak niet landen bij projecten en doelgroepen waar deze voor bedoeld zijn.

Wat wij signaleren

Vooral vrijwilligersinitiatieven, startende makerscollectieven en kleinere culturele organisaties vallen buiten de boot of ervaren belemmeringen. Dit geldt in het bijzonder voor initiatieven voor doelgroepen voor wie kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is. Ook geldt dit voor lokale initiatieven in kleinere gemeentes. Maar waarom is dit zo? Welke factoren spelen hierbij een rol? En kan dit niet anders? Hoe doorloop je als initiatiefnemer het proces van ruw idee tot succesvolle fondsenwerving? Dit willen we gaan onderzoeken samen met jou!

Geef je op voor de digitale MEET-UP

In deze tweede digitale sessie vertrekken we vanuit het perspectief van fondsen, overheden en ondersteunende instellingen. Hierbij bouwen we verder op de input die we tijdens de MEET-UP voor initiatiefnemers hebben opgehaald. Om deze vanuit het perspectief van ‘de systeemwereld’ verder aan te scherpen. Het doel is om kennis uit te wisselen en goede voorbeelden delen over hoe er nu al drempels weggenomen worden. Mogelijk kunnen we zelfs al een eerste stap zetten richting het vormgeven van toekomstige samenwerkingen op dit vlak.

Voor wie is deze MEET-UP

Deze digitale MEET-UP is voor beleidsmedewerkers van fondsen, overheden en ondersteuningsinstellingen.

Aanmelden

Je kan je hier aanmelden voor de MEET-UP.

Waarom nemen wij dit initiatief?

ZIMIHC Connect zit zich in voor een gelijkwaardiger speelveld waarbij alle culturele initiatieven dezelfde toegang tot financiering, netwerk en kennis moeten krijgen. We zijn ervan overtuigd dat dit een inspanningsverplichting vraagt van de hele sector. Om in de toekomst gezamenlijk duurzame oplossingen te kunnen ontwikkelen moeten we eerst de uitdaging waar we voor staan definiëren en in kaart brengen. We willen met een frisse blik naar het systeem kijken.

En hoe verder?

In de toekomst willen we de input van deze twee digitale bijeenkomsten ook weer bij elkaar brengen om passende vervolgstappen vorm te geven. Hierbij is het doel om experimenten en interventies vorm te geven waarmee we in de praktijk mogelijke oplossingen kunnen testen.

Ook interessant