In de maand mei exposeert Wieger Rozema (1953) twee van zijn beelden in de foyer van ZIMIHC theater Zuilen.

Rozema omschrijft de twee beelden als volgt:

Wortelstronk

“De kern is een buitengewoon sterk beeld als de uitgespreide reptielenbek van een reuzenkrokodil, gevaarlijk dodelijk. Net als de kastanjebomenstronk van binnen uitgevreten door de vergankelijkheid. Je kunt er soms gewoon doorheen kijken. Om dit beeld goed te kunnen bekijken moet het op ooghoogte goed worden geplaatst. Vandaar de grijze houten kubus eronder als drager. Ik ben naar Utrecht gereisd om hier te kunnen studeren. Mijn vader Auke Rozema was scheepstimmerman, zijn leven lang zeer kunstig bezig met beitel en zaag et cetera. Het was mijn persoonlijke inspanning, in het Arabisch “Jihad” om ook eens zo precies te werk te gaan. Een grote inspanning.”

Neushoornkop

“Het deed mij denken aan een monsterachtig soort neushoorn. Knoestige uitsteeksels en grove vormen heb ik aangescherpt. Het is kastanjebomenhout. Afkomstig van een kastanjeboom van 150 jaar oud uit Loosdrecht. Een collega van mij moest deze boom, die zo oud was, weg laten zagen omdat hij met al zijn uitgeholde kernen te gevaarlijk was om onder door te rijden.”

Ook interessant