In deze expositie geven 10 tekenaars hun eigen visie op 10 Utrechtse tijdsvakken.

Vanwege het jubileum van de Vereniging Oud Utrecht is er een bijzondere tentoonstelling met tekeningen te zien in ZIMIHC theater Zuilen. Op de tekeningen staan opvallende gebeurtenissen en personen in de stad, ontwikkelingen in architectuur/erfgoed/archeologie en cultuur, plus de geschiedenis van de vereniging.

Stichting De Inktpot heeft zich laten inspireren door kunststromingen die prominent waren in het desbetreffende tijdvak. Dat was in de eerdere decennia gemakkelijker dan in de latere. Het aanwijzen van stromingen in recente tijdvakken bleek lastiger, omdat die zich nog niet hebben uitgekristalliseerd.

De invulling van de banieren was verder aan de tekenaars. Sommigen kozen ervoor een soort strippagina te maken, anderen maakten één grote tekening of juist een collage van losse elementen. Het waren ook de tekenaars die kozen welke door Oud-Utrecht aangeleverde informatie ze in hun tekeningen verwerkten, en daarnaast konden ze uiteraard eigen vondsten toevoegen. Vooral in de schetsfase hebben degenen die de informatie hadden verzameld, meegekeken bij het tekenwerk.

Meer informatie over dit bijzondere project vind je hier. Ook vind je hier de persoonlijke toelichtingen van de verschillende tekenaars over hun werk.

Ook interessant