Met de expositie ‘Alles is schijn’ laat Jolanda vooral structuren zien.

Vaak gaat het over het doorbreken van deze, veelal vastgeroeste, structuren.  Ze ontstaan, verworden soms tot bouwsels of weefsels, ze komen samen, ze vallen uiteen, raken verward of komen in de verdrukking.

Over haar werk zegt Jolanda:
“Eigenlijk wil ik in mijn werk vrijkomen van de dwingende structuur – maar tegelijkertijd geven de structuren houvast – deze dualiteit speelt een grote rol in mijn beelden.”

Voor deze tentoonstelling is Jolanda uitgegaan van het gegeven “alles is schijn”  – een uitgangspunt dat geldt voor de wereld van het theater, maar ook voor die van de beeldende kunst.

“Over mijn werk kun je zeggen dat alles schijn is, maar vergeet niet: schijn bedriegt. Soms…”, aldus Jolanda.

Zie Jolanda’s website voor meer informatie.
Bekijk Jolanda’s Instagram hier.

Ook interessant