ZomerOrkest Nederland
Dirigenten/conductors: Ido-Gerard Kempenaar & Paul van Gils
Solist/soloist: Julian van der Linden (saxofoon/saxophone)

Nederlands
(for English, see below)
Woensdagavond 26 juli om 20.00u geeft het ZomerOrkest Nederland (ZON) een optreden in Castellum. ZON is een jong, fris orkest dat garant staat voor hoge muzikale kwaliteit en een eigentijds programma. Het werd opgericht in 1987 en krijgt jaarlijks opnieuw vorm met muzikanten tussen de 16-23 jaar. ZON zoekt het publiek op buiten de traditionele concertzalen en heeft een zeer divers repertoire: van barok tot rock. Dirigenten zijn dit jaar Ido-Gerard Kempenaar (1980) en Paul van Gils (1990), solist is saxofonist Julian van der Linden (2001).

(Wednesday afternoon, July 26, 8.00 pm, ZomerOrkest Nederland (ZON) is set to give a concert in Castellum. ZON is one of Utrecht’s many project orchestras. It was founded in 1987 and it takes on a new form every year, with new musicians aged 16-23 years old. ZON doesn’t perform traditional concert venues, but performs for audiences in the open air, at squares, terraces, and in parks. Its repertoire is very diverse – ranging from Baroque to Rock. This year, the orchestra is under the baton of Ido-Gerard Kempenaar (1980) and Paul van Gils (1990).)

Biografie
Het ZomerOrkest Nederland, kortweg ZON, toert elke zomer door heel Nederland en is in vele opzichten een uniek harmonieorkest. Het ZON geeft zo veel mogelijk jonge muzikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland. Het ZON speelt niet in de traditionele concertzalen, maar zoekt mensen op in winkelcentra, op terrassen en op pleintjes. De muzikanten laten enthousiast en met een knipoog horen en zien hoe leuk blaasmuziek is. De traditionele uniformen zijn thuisgelaten; de ‘concertkleding’ bestaat uit een korte broek en T-shirt. Het repertoire is zeer divers: van Barok tot Rock. Alle concerten vinden in de openlucht plaats. Slechts één concert is op een passende binnenlocatie: het galaconcert. Van dit concert wordt een professionele opname gemaakt. De tournee van ZON 2017 zal plaatsvinden van 19 juli tot en met 30 juli 2017.

(The ZomerOrkest Nederland (ZON) tours across the Netherlands every summer and is in many ways a unique wind orchestra. ZON offers as many young musicians as possible the opportunity to play as part of a talented and motivated orchestra. To achieve this, ZON takes on a new form every year, with amateurs and conservatory students aged 16-23 years old. ZON doesn’t perform in traditional concert venues, but for audiences in shopping centers, in public space, and urban squares. Through their enthusiasm and playfulness, the musicians show how much fun wind music can be. They leave their traditional uniforms at home, their ‘concert outfit’ consists of an unpretentious pair of shorts and a t-shirt. Their repertoire is very diverse – ranging from Baroque to Rock. All concerts take place in the open air. Only one concert will take place at a befitting indoor location: the gala concert. This concert will be professionally recorded. ZON’s tour will take place from July 19 – 30, 2017.)

Deelnemers
De hoofddoelstelling van het ZomerOrkest Nederland is het promoten van de blaasmuziek in de ruimste zin van het woord. Het ZON is geen concurrent van reguliere orkesten; het ZON wil haar deelnemers en toehoorders juist stimuleren blaasmuziek in de plaatselijke orkesten te beoefenen. Daarom bestaat het orkest alleen tijdens het project en heeft het geen vaste samenstelling en medewerkers. Het project geniet hierdoor dan ook veel respect en medewerking van onder andere orkesten, dirigenten, conservatoria en muziekscholen. Voor alle deelnemers is het ZON dan ook een unieke kans om in korte tijd veel ervaring op te doen. Hiernaast is het natuurlijk ook een prachtige vakantiebesteding. De meeste deelnemers kennen elkaar vooraf niet, maar binnen de kortste keren ontstaat een hechte band. Onder de deelnemers zit één muzikant die speciaal voor de tournee van het ZON gevraagd wordt een solowerk ten gehore te brengen.

(ZON’s main aim is to promote wind music in the widest sense. ZON does not compete with regular orchestras. On the contrary, ZON wants to stimulate its participants and audience to practice wind music in local orchestras. That is why the orchestra only exists for the duration of the project and doesn’t work with fixed musicians or staff members. The project has, therefore, received a lot of respect from, and has collaborated with, among others, orchestras, conductors, conservatories and music schools. ZON is a unique chance to gain a lot of experience within a short amount of time. It also offers a beautiful holiday destination. Most participants are strangers at the start of the project but establish a tight bond within no time. One of the participating musicians is asked to execute a solo work specifically for the ZON tour.)

Dirigenten
Ook biedt het ZON aan jonge getalenteerde dirigenten de mogelijkheid een goed en enthousiast orkest te leiden. Ieder jaar worden er voor de tournee twee jonge dirigenten geselecteerd: beide dirigenten hebben in ieder geval een diploma Eerste Fase HaFa directie. Om enige continuering te behouden wordt een dirigent in principe voor twee jaar aangesteld; elk jaar wisselt er dus één dirigent. Voor de zomertournee van 2017 gaat Ido-Gerard Kempenaar weer mee. De talentvolle nieuwkomer van dit jaar is Paul van Gils.

(In addition, ZON offers young, talented conductors the chance to lead a talented and enthusiastic orchestra. Every year, two young conductors are selected for the tour: both directors have obtained at least their First Phase in Wind Band and Fanfare Conducting” certificate. To guarantee a certain amount of continuity, a conductor is in principle appointed for a period of two years which means that each year, conductors are replaced on a staggered basis. Ido-Gerard Kempenaar will be joining the summer tour of 2017 again. Paul van Gils will be the talented newcomer.)

Repertoire
Om te laten horen wat een harmonieorkest zoal kan spelen is het repertoire gevarieerd samengesteld. Op het programma worden oorspronkelijk voor blaasorkest geschreven werken in allerlei stijlen afgewisseld met bewerkingen van onder andere klassieke, moderne, pop- en filmmuziek. Het ZomerOrkest hecht grote waarde aan de originaliteit en kwaliteit van de uit te voeren werken. Er wordt gezocht naar bijzondere arrangementen en repertoire dat niet vanzelfsprekend op de lessenaars van de reguliere muziekverenigingen verschijnt. Zo tracht men ernaar om hierin ook een voortrekkersrol te vervullen. Bovendien biedt het ZomerOrkest Nederland de kans aan een jonge, talentvolle componist om zijn/haar werk in première te laten gaan.

(ZON works with a wide repertoire in order to illustrate what a wind orchestra can play. The program alternates pieces that have been originally composed for wind orchestras in all sort of styles with, among others, classical, modern, pop, and film music. ZON highly values originality and quality of the works that are performed. It strives to showcase unique arrangements and repertoires that are not necessarily performed by regular music societies. ZON strives to play a pioneering role in this regard. Besides, ZON offers a young, talented composer the opportunity to premiere his/her work.)

Mede mogelijk gemaakt door
Credits

Deze activiteit vindt plaats in het kader van het WASBE International Symphonic Wind Band Festival en wordt mede mogelijk gemaakt door ZIMIHC, Wens Travel en WASBE, met dank aan gemeente Utrecht.

This activity is part of the WASBE International Symphonic Wind Band Festival, which is organized by ZIMIHC, Wens Travel, WASBE and supported by Utrecht city council.

Ook interessant