“Becoming Human” is een audiovisuele performance die over de meest fundamentele vragen van het menselijk bestaan gaat. Wat betekent het om mens te zijn?

Wat is onze plek in het universum? En wat is de betekenis van het leven? De performance bevat een expositie van collages. Na de expositie vindt een 4-delig concert met intense, energieke muziek plaats, begeleid door spoken-word. Met harde eerlijkheid biedt de Simone Catania een nieuw perspectief op het de relatie tussen menselijke identiteit en het bestaan in het algemeen.

Nieuwe mythes creëren
Mensen zijn altijd afhankelijk geweest van mythes om de wereld om zich heen te begrijpen. Verhalen hebben ons kaders gegeven voor hoe we ons moeten gedragen en hoe we onze plek in de samenleving vinden. Vandaag de dag loopt onze samenleving echter het gevaar om deze fundamentele bronnen van kennis en betekenis te verliezen. Met “Becoming Human” biedt Simone een uniek narratief dat de moderne mens intrigeert en boeit.

“Maar er is iets dat ik nog steeds niet begrijp. Waar is mijn hoofd heen? Ik kan het niet vinden. Ik meen het. Hoe meer ik kijk, hoe minder ik het kan zien. Sterker nog, ik heb het eigenlijk nog nooit in mijn leven gezien.”

Line-up
Simone Catania – gitaar, componist
Sofinka Imiela – piano
Dirk Evelo – bas
Daan Jonker – drums
Francisca Snip – beweging, tekst
Laura Salomoni – beeldende kunst


“Becoming Human” is an audio-visual performance that makes an effort to address the most fundamental questions of human existence. What does it mean to be human? What place do we have in the universe? What is    the meaning of life?

The performance features an exposition of intuitive collages, followed by a 4-piece act of intense and energetic instrumental music accompanied by spoken word. Through the use of rough honesty, the artist offers a new    perspective on the relationship between human identity and existence as a whole.

Creating new myths
Human beings have always been dependent on myths to make sense of the world around them. Stories have since provided us with frameworks on how to act and find our righteous place in society. Right now, our culture is in danger of losing such fundamental sources of meaning and purpose. With “Becoming Human”, the artist advances a unique narrative that is intriguing and captivating to the modern mind.

“But there is something I still do not understand. Where did my head go? I cannot find it. I mean it. The more I look, the more I can’t see it. Actually, I have never seen it in my life.”

Line-up
Simone Catania – guitar, composer
Sofinka Imiela – piano
Dirk Evelo – bass
Daan Jonker – drums
Francisca Snip – movement, text
Laura Salomoni – visual art

Ook interessant