Lisztconcours loves Appeltaart!

Semifinalisten en/of oud-deelnemers van het imposante pianoconcours, dat deze weken wordt gehouden, spelen met concertmeester Lis Perry en andere Appeltaartmusici een feestelijk programma.

Klassieke muziek voor iedereen

Muziek inspireert, ontroert en verbindt. De Stichting Appeltaartconcerten speelt concerten voor mensen die om wat voor reden dan ook niet (meer) naar een concertzaal gaan.

De professionele musici van het Nederlands Philharmonisch orkest komen daarom ook graag spelen in ZIMIHC theater Stefanus. En omdat muziek en appeltaart heerlijk zijn serveren enthousiaste vrijwilligers in de pauze koffie met appeltaart.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage kan bij de uitgang gegeven wordne.

Ook interessant