Op 12 april 2018 presenteerden Kunst van Delen en het Grijze Koppen Orkest zich aan de landelijke jury van Age Friendly Cultural City.

Grijze Koppen Orkest

Het succesvolle Grijze Koppen Orkest draagt zorg voor de activering van kwetsbare, en vitalere, ouderen. Zo zingen en bespelen zij onconventionele instrumenten en werken zij toe naar een concert op scholen.

Kunst van het Delen

In het project De Kunst van het Delen werd onderzocht wat ouderen in het creatieve domein aan het doen zijn: muziek maken. Met dit als uitkomst hebben we muzikale ouderen gekoppeld aan jongeren van het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland. Dit zorgde voor bijzondere ontmoetingen tussen mensen van verschillende culturele achtergronden en leeftijden.

Zij deelden muzikale verhalen met elkaar. Zo smolten bij dit project smolten muziek uit het verleden en het heden samen tot een nieuw geluid; het geluid van de toekomst. Zie hier een korte impressie.

Presentatie in ZIMIHC theater Zuilen

Deze projecten gaven verrassende resultaten. Op 12 april 2018 kon je de inspanningen met eigen ogen bekijken in ZIMIHC theater Zuilen. Ouderen en jongeren betraden samen het podium.

Naast een groot aantal deelnemers en betrokkenen uit het Utrechtse netwerk was ook juryvoorzitter Hedy D’Ancona aanwezig. Onder haar leiding nam de jury in oktober een besluit welke stad de titel Age Friendly Cultural City zou krijgen.

Dit project was onderdeel van het traject Age Friendly Cultural City (AFCC).

Ook interessant