Veelgestelde vragen

Subsidie en fondswerving, hoe doe ik dat?

Coaching Wijzer Werven van start!
Culturele sector ondersteund bij fondsenwerving

Culturele organisaties proberen steeds beter aan te sluiten op de veranderende markt. Maar hoe doe je dat?

Het groeiende besef van meer zelfredzaamheid is aanwezig, maar het ontbreekt soms nog aan kennis, capaciteit en veranderkracht. Om hierbij te helpen gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap culturele instellingen de komende vier jaar ondersteunen. Hiervoor is Wijzer Werven opgericht, een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten.

Klik hier voor meer informatie of surf naar de website

(update april 2016)