Ziris Kunsteducatie Fotografie

Fotografie en Beeldende Kunst

17 januari 2018 09:00 | Aangeboden

<div class="intro" style="box-sizing: border-box; font-family: "Crimson Text", serif; font-size: 20px; line-height: 1.5em; margin-top: 1.4em; color: rgb(17, 17, 17);">In de cursus fotografie en beeldende kunst wordt de wisselwerking tussen beide disciplines behandeld. 

Fotografie heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de moderne schilderkunst. Een directe relatie is te leggen met kunststromingen als het impressionisme, futurisme, surrealisme, pop-art, conceptuele kunst en het postmodernisme.</div> <div class="program" style="box-sizing: border-box; font-family: "Crimson Text", serif; font-size: 20px; line-height: 1.5em; margin-top: 1.4em; color: rgb(17, 17, 17);">Het doel van de cursus is om meer inzicht te krijgen in de historische aspecten van de fotografie waardoor een beter begrip ontstaat van de eigentijdse digitale vormen van beeldvervaardiging. Een verbreding van de kennis van fotografie als kunstzinnig medium kan een verdieping van eigen werk teweeg brengen. </div>
Contact

M info@ziris.nl

W http://www.ziris.nl/

Genres