Zangvereniging De Stem des Volks

Stem des Volks neemt deel aan het Fulco's Vocaal Festival op 26 mei in IJsselstein.

Op een zeer zonnige zaterdag hebben we gezongen op het Fulco's Vocaal Festival dat ieder jaar in IJsselstein georganiseerd wordt. 55 Koren en zo'n 1800 zangers waren door het hele centrum te horen. Ons koor heeft eerst opgetreden in de bibliotheek en later in de middag gezongen in de grote basiliek. Vooral de wat langzame nummers galmden prachtig door de gewelven. Tussen de optredens door konden we genieten van de vele zeer afwisselende optredens van de andere koren of even uitblazen op de vele terrassen. Een geslaagde muzikale dag.

Wie zijn wij?

85 Jaar is “De Stem des Volks” in de stad Utrecht actief.
Op woensdag, onze repetitieavond in “t Huis aan de Vecht”, zingen en oefenen we daar met veel plezier ons repertoire. Het koor zingt vierstemmig zowel klassiek als populair. Dit onder leiding van Paul Krijnen, onze dirigent.

Door zijn vakmanschap, enthousiasme en gedrevenheid weet hij de koorleden steeds opnieuw te motiveren en te stimuleren om zelfs de meest lastige klassieke stukken te zingen.
Naast klassieke muziek komen ook populaire nummers in alle denkbare talen ruimschoots aan bod.
Zo hebben wij een gevarieerd repertoire van liederen opgebouwd en zijn wij trots op de klank van ons koor.

Zingen doen we als koor niet alleen voor onszelf omdat we er plezier aan beleven, ook laten we onze Stem graag horen buiten het repetitielokaal.

Wij willen de stelling bewijzen dat zingen jong houdt. Dit blijkt onder andere uit het aantal leden dat al decennia lang in ons koor zingt. Maar ook jongere mensen weten ons koor te vinden.

Dus heren en dames: houdt u van zingen? Kom dan gerust eens een kijkje nemen op de woensdagavond! De eerste maand kunt u gratis meezingen. Daarna is de contributie € 16.-- per maand.

De repetities vinden plaats op de woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in ’t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9.

Voor informatie en aanmelden kun je contact opnemen met onze secretaris: Ries Adriaansen
telefoonnummer 06 12 13 12 24
adriaansenries@gmail.com

Ook u bent welkom!


 


Publicaties van Zangvereniging De Stem des Volks:

Contact

M DeStem1931@gmail.com

Adres
M.H. Tromstraat 40
3572XW Utrecht

Genres