Volksdansgroep Pieremachochel

Pieremachochel is een demonstratiegroep die optreed op jaarmarkten, feesten en in bejaardenhuizen. Ook organiseert Pieremachochel iedere tweede zaterdag van de maand het Nederlands Danshuis in buurthuis Het Bokkie, Elandplein 25. Hier kan iedereen een avond gezelling komen dansen. Ervaring is niet noodzakelijk want er worden altijd dansen uitgelegd. Ook muziekanten zijn van harte welkom.

Pieremachochel wil de Nederlandse volksdanstraditie levend houden voor alle mensen die dat leuk vinden. Bijvoorbeeld de mensen die het Nederlands Danshuis bezoeken om gezelling met ons mee te dansen. Maar ook voor de mensen die we een leuke avond bezorgen met een optreden.

Contact

T 06-14670349

M Info@dansgroeppieremachochel.nl

W http://www.dansgroeppieremachochel.nl/

Adres
Elandplein 25
3523SX Utrecht

Genres