Theatergroep Punt & Tejaterthuis

Theatergroep Punt;

Wil een thuis zijn voor spelers, die een andere, en meer intensieve manier willen onderzoeken hoe een toneel tekst benaderd kan worden.

Vragen als: Wat vertelt een tekst?, Waar werkt een tekst voor mij?, Wat is close-reading eigenlijk? dienen als leidraad voor dit onderzoek te begeleiden met hulp van professionele en ter zake kundige regisseurs, dramaturgen of theaterdocenten.

Een en ander kan leiden tot de productie van meerdere kleinere theatervoorstellingen.

Mede dankzij het feit dat Theatergroep Punt per I april 2001 de mogelijkheid heeft om over het "huiskamer tejater" van Ali Bonsel te beschikken, kunnen voorstellingen meerdere keren worden gepresenteerd.

Bottom line is, dat Theatergroep Punt ernaar streeft acteurs en actrices, die werkzaam zijn in het amateurcircuit, een podium te bieden, waar zij de mogelijkheid hebben hun talent verder te ontwikkelen door:

• intensieve begeleiding van close-reading

• verbreding van repertoire kennis

• intensieve begeleiding in de vertaal slag van tekst naar spel

• stimulering van de ontplooiing van eigen ideeën en initiatieven.

Spreekt bovenstaande je aan en gun je jezelf deze kans, schrijf je dan voor € 12,-- per jaar in bij Theatergroep Punt. Je bent dan geïnteresseerd lid van een grote groep acteurspoule. Je blijft gewoon lid van je eigen toneelgroep.

Projectmatig;

Theatergroep Punt werkt namelijk projectmatig, dat wil zeggen, dat voor iedere afzonderlijke productie spelers uit de poule worden uitgenodigd, deel te nemen aan een auditie. Wordt je geselecteerd en besluit je ook werkelijk aan die productie deel te nemen, dan zijn daar kosten aan verbonden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Daarnaast zal je als lid direct op de hoogte worden gehouden van andere activiteiten die door Theatergroep Punt en Tejaterthuis worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld

de acteer workshop 'Leren zwemmen zonder hulpmiddelen' onder leiding van Howard van Dodemont. Theatergroep Punt maakt deel uit van de amateurgezelschappenoverleg van het BKE, Bureau Kunst Educatie. Mocht je meer informatie willen hebben, of wil je je opgeven voor Theatergroep Punt en/ of de workshop, bel dan met ons.


Publicaties van Theatergroep Punt & Tejaterthuis:

Werk   Eten
Contact

T 033-4632134

M infotejaterthuis@casema.nl

W http://www.tejaterthuis.nl/

Adres
Nieuwstraat 17
3811 JX Amersfoort

Genres