Taalpodium Utrecht/Zeist

Onze vereniging heeft een aantal vaste activiteiten:

* 'Schreef', het tweemaandelijks verenigingsblad en schriftelijk podium voor dichters en prozaschrijvers.

* Poëziebijeenkomsten in Utrecht: Schiller Theater, Place Royale Minrebroederstraat 11 op een aantal woensdagavonden.

* Poëziemiddagen in Zeist: De 12 Ambachten, Slotlaan 249 op een aantal zondagmiddagen.

Op de avonden en middagen lezen gastdichters en schrijvers voor uit eigen werk, afgewisseld door muzikale intermezzo's. Na de pauze kan eenieder die dat wil op het open podium uit eigen werk voorlezen. Leden en niet-leden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Een lidmaatschap kost 25 euro per jaar, en dient te worden overgemaakt op NL26 INGB 0004 0780 14 t.n.v. Taalpodium.Zelf dichten/schrijven is geen voorwaarde voor lidmaatschap. Iedereen die geïnteresseerd is in of bezig is met creatief schrijven is welkom bij onze vereniging.

Contact

T 030 - 2315363

M info@taalpodium.nl

W http://www.taalpodium.nl/

Genres