Stichting Impuls Groep

De Impuls Groep is een Stichting die zich bezig houdt met het ondersteunen in de meest brede zin van het woord, van projecten op het gebied van theater, dans en (beeldende) kunst.

Zij leidt en begeleidt producties, faciliteert en zoekt naar middelen om de tot standkoming mogelijk te maken

De Stichting Impuls Groep werkt aan het organiseren of stimuleren van:

Theater- en dansvoorstellingen

Schilder- en beeldhouwworkshops

Meerdaagse trainingen

Kunstzinnige of creatieve therapie

Yoga

Speciale kindermiddagen

Georganiseerde weekenden of vakantieweken voor ouderen en gehandicapten al dan niet met een verstandelijke beperking, onder begeleiding van geschoolde docenten

De Impuls-groep wil een plek creëren waar ontwikkeling en groei hoog in het vaandel staan door het stimuleren van creatieve en kunstzinnige processen. Daartoe wil zij culturen, kunst en mensen bijeenbrengen.

Centraal staat het Ontmoeten. Het ontmoeten van jezelf en je eigen mogelijkheden en het ontmoeten van de ander.

De verbinding met het leven aangaan, die begint met de verbinding met jezelf.

Theatervoorstelling Kunst van Leven

Na maanden van improvisatie, schrijven en repeteren staat toneelstuk ´Kunst van Leven´ klaar om zich te presenteren in Amersfoort en omgeving.

Contact

T 06-23808596

M info@impuls-groep.nl

W http://www.impuls-groep.nl/

Adres
P.Potterstraat 9
3817 PA Amersfoort

Genres