Schola Davidica Utrecht

De Schola Davidica zingt iedere 4e zondag van de maand een 'Evensong', een vesperdienst in de Engelse traditie in de Utrechtse Janskerk. Vaste onderdelen zijn: een koorgebed, ge-'chante' psalm, een anthem, een orgelimprovisatie door Jan Hage en samenzang door de aanwezigen. Dirigent is Daniel Rouwkema en vaste begeleider Jan Hage.

Ieder die van goed verzorgde diensten en inspirerende (kerk-)muziek houdt is de vierde zondag van de maand welkom in de Utrechtse Janskerk om 17.00 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Contact

M jaap@boeschoten.nl

W http://www.scholadavidica.nl/

Adres

Utrecht

Genres