Marjon

Coördinator Wijkcultuurcafé gezocht voor ZIMIHC theater Zuilen

29 maart 2018 14:15 | Gevraagd

Vacature Coördinator Wijkcultuurcafé
Cultureel café voor en door de bewoners van Zuilen.

Op 10 september 2017 was de feestelijke Kick of van het ZIMIHC Cultuurcafé in de foyer van het ZIMIHC Theater Zuilen. Het café is elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond open zijn voor wijkbewoners en cultuursnoepers uit de rest van de stad. Het is een sfeervol en laagdrempelig wijkcafé, met een klein podium voor culturele programma’s en activiteiten. ZIMIHC organiseert het
Cultuurcafé samen met The Colour Kitchen. De programmering op het in het café wordt verzorgd door een grote groep vrijwilligers die elk hun eigen programma produceren. Kern is dat de
programmeurs zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de sfeer en de werving van publiek.
Omdat ZIMIHC primair een ondersteuningsorganisatie is voor de kunstenaars hebben wij geen vaste publieksachterban. Daar moet door de programmeur en de artiesten dus hard aan getrokken
worden.

Taken voor de coördinator zijn:
• Begeleiden van de programmeurs
• Door geven van de technische wensen aan het hoofd techniek ZIMIHC
• Afstemming van het Cultuurcafé met het ZIMIHC programma in de zaal.
• Zoeken van nieuwe programmeurs/programma onderdelen.
• Kortsluiten roostering van vrijwilligers achter de bar met de vrijwilliger coördinator.
• Monitoren samenwerking met The Colour Kitchen.
Het programma van het Cultuurcafé ziet er nu als volgt uit:
• Elke tweede donderdag van de maand is er een ‘POP-quiz’.
• Elke 3 maanden is er een ‘Kleding Swop’
• Muziek talent podium van Muziekschool Backstage uit Zeist
• Elke eerste donderdag van de maand zijn de ‘ZIMIHC sessies’ in Zuilen. Hiervoor zoeken we ook
een nieuwe programmeur.
• Elke 2 maanden vindt ‘Zuilen Deelt’ plaats
• Daarnaast is er altijd ruimte voor incidentele programma’s.

Het Cultuurcafé is wekelijks geopend van donderdag tot en met zaterdag van 17.00 uur tot ongeveer 23.00 uur het is vrij toegankelijk.
Heb je zin gekregen in deze functie? Bel met Susan op 06-10755120 of mail naar s.hermanussen@zimihc.nl.

Nog een keer rustig kijken naar het programma? Kijk dan op deze link:
http://www.zimihc.nl/theaters/zuilen/cultuurcafe/

Contact

T 030-2762526/ 06-13458235

M m.vanlaarhoven@zimihc.nl

Adres
Bouwstraat 55
3572 SP Utrecht

Genres