Port

Port - haven, aperitief, voorproefje voor ontdekking van nieuwe werelden: China, Brazilië, Angola, wie weet? Zoals de Portugese zeevaarders als eerste Europeanen nieuwe continenten ontdekten, ontdekt Port nieuwe combinaties van culturen. Fado, Guzheng en poëzie zijn instrumenten, verlangen naar personen, landen en gemoedstoestanden de onderwerpen.

De voertaal ís Nederlands – wij zijn Nederlands, althans, Nederlands geboren. Maar wie is enkel zijn geboorteland? Wie voelt niet een verwantschap met een cultuur of natuur ver van de geboortestreek?

De taal is soms van eigen hand, soms van een gekend dichter: Multatuli, Li T'ai Po, Wu Ti. De muziek is eigentijds, soms geënt op oude Chinese muziek, soms op Latijnse muziek, maar altijd origineel.

Twee mannen voegen ideeën samen, vermengen culturen. Wie weet wat er gevonden wordt?

Voor iedereen

Zie voor meer informatie: www.portmusic.nl

Contact

M j_knag@yahoo.co.uk

W http://www.portmusic.nl/

Adres

Utrecht

Genres