NUtrecht

NUtrecht is een ruwe en vruchtbare plek waar leven, leren en werken op een unieke manier bij elkaar komen. Startende ondernemers, jong of oud, zijn welkom om zich te vestigen in NUtrecht, er van elkaar te leren en elkaar te helpen hun eigen zaak op te starten en door te ontwikkelen. In NUtrecht kun je een hoop soorten evenementen organiseren, mits deze een cultureel, creatief, maatschappelijk of educatief karakter hebben. Er zijn in NUtrecht verschillende ruimtes die je kunt gebruiken voor evenementen: de Entreehal, de Lobby, de Blackbox, de Pilothal en het restaurant MAAL TIEN.