Nadorst Utrecht

We organiseren op regelmatige basis Nadorst-presentatiedagen. Hierbij kunnen initiatieven die poëzie combineren met andere kunstvormen aan het publiek worden gepresenteerd. Deze dagen hebben o.a. een ‘broeinest-functie’ voor nieuwe ideeën en contacten.

We streven naar gezamenlijke promotie-activiteiten voor kunst & poëzieprojecten.

We houden een databank bij van projecten en groepen.

We verzorgen een nieuwsbrief over de lopende activiteiten.

Voor kunstenaars die verschillende kunstvormen met poëzie willen combineren in bijvoorbeeld podiumacts, workshops en exposities.

Voor organisaties/instellingen die kennis willen nemen van de projecten.

Voor geïnteresseerd publiek.

Contact

M info@uitgeverijnadorst.nl

Genres