Leidsche Rijn Koor

We repeteren op maandagavond in Langerak onder leiding van dirigente en zangeres Meike Veenhoven. We treden ongeveer drie keer per jaar op. Het repertoire is breed: van pop en musical tot licht klassiek en wereldmuziek. We zingen meestal drie- of vierstemmig, soms a capella, soms met pianobegeleiding.

Het ledental schommelt rond de dertig en we kunnen nog wat groeien.

Voor vrouwen die van zingen houden en zich tijdens de repetities volledig in willen zetten en af en toe thuis te oefenen met behulp van mp3-bestandjes. Zangervaring en noten kunnen lezen is handig, maar niet nodig.

Drie keer per jaar kunnen nieuwe leden instappen. Ze mogen eerst twee keer gratis meedoen om te kijken of het bevalt.

Contact

T 06-38403759 (Agnes van der Tier)

M LeidscheRijnKoor@gmail.com

Adres
Mattenbieslaan 59
3452 AC Vleuten

Genres