Kunstzinnig.nl

Op Kunstzinnig.nl kun je kunstwerken laten zien. Je kunt er artikelen lezen over mensen die kunstzinnig bezig zijn, achtergrondverhalen en uitleg krijgen over materialen en technieken. De website biedt ingangen voor workshops of cursussen in je eigen regio, het vermelden van beurzen, kunstmarkten, exposities, hobbywinkels en de verkoop van (tweedehands) materialen. Adverteren dat je in opdracht wilt werken, kan ook.

Kunstzinnig.nl wil een verbindende schakel zijn tussen markt en makers, tussen liefhebbers en mensen die mooie dingen maken. Kunstzinnig.nl is daarmee een tentoonstellingsruimte en marktplaats tegelijk, en een centraal punt voor waardevolle informatie.

Voor iedereen die zelf kunstzinnig bezig is danwel daar graag naar kijkt of over leest.

Contact

T 06-51195559

M info@kunstzinnig.nl

W http://www.kunstzinnig.nl/

Adres
Simon Stevinstraat 2
3514 XC Utrecht

Genres