Kamerkoor Sforzato

Sforzato is een gemengd kamerkoor met ongeveer 24 leden uit Utrecht en omgeving. Het koor zingt a cappella, met een voorliefde voor oude muziek en hedendaags klassiek repertoire. Tijdens de repetities wordt veel aandacht besteed aan vocale techniek. 

Meezingen? Sforzato heeft nog plaats voor een tenor.

www.kamerkoor-sforzato.nl


Publicaties van Kamerkoor Sforzato:

Contact

T 030-2520533

M info@kamerkoor-sforzato.nl

W http://www.kamerkoor-sforzato.nl/

Adres

Utrecht

Genres