Jeugdcultuurfonds

 

Wat is het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Wie kunnen het aanvragen

Het Jeugdcultuurfonds Utrecht richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Hoe werkt het

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Utrecht kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Laagdrempelig

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Utrecht laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Meer informatie

Consulent Jeugdcultuurfonds Utrecht

Jolanda Kamphuis 
email: j.kamphuis@zimihc.nl

telefoon: 06-54657969

website: www.jeugdcultuurfonds.nl

Contact

T 06-54657969

Adres
Bouwstraat 55
3531 JW Utrecht

Genres