Holland Express

De Holland Express bestaat uit 15 jongens, 15 meiden en 5 muzikanten. Allen tussen de 15 en 25 jaar en komen uit het gehele land.

Zij proberen benaderen Nederlandse volksdans op een vernieuwende manier.

Op deze manier wordt geprobeerd jonge mensen te interesseren voor de Nederlandse volksdans.

De groep is gestart in maart 2005 en tourt momenteel door Nederland met hun eerste choreografie "De Hangplek".

Het jaar 2006 wordt gebruikt om het repertoire uit te breiden.

Inmiddels is de choreografie "Oranje Boven"gezet en wordt er geweerkt aan "3 duetten" en "Lord of the Klomps"

De muzikale arrangementen en composities zijn van: Gerwil Kusters, de choreografieen zijn van Guus van Kan.

De Holland Express is er voor mensen die geinteresseerd zijn in vernieuwende dans en muziek.

We willen speciaal jongeren uitnodigen naar onze voorstellingen te komen kijken.

werkwijze

De dansers en muzikanten hebben veel invloed op het maakproces van de stukken.

Er wordt gewerkt met improvisatie opdrachten waar de choreograaf en componist/arrangeur een keuze uit maakt.

Zie voor meer informatie: www.hollandexpress.tk

Contact

T 024-3240945

M hollandexpress@hotmail.com

W http://www.hollandexpress.tk/

Adres
Berg en Dalseweg 339
6522 CJ Buiten provincie Utrecht

Genres