RK Parochiebestuur St. Martinus te Utrecht

Een nieuw kinder - jeugdkoor zoekt een enthousiaste dirigent(e)-organist(e) - pianist(e)

5 september 2011 16:03 | Gevraagd

Voor een nieuw te vormen jeugdkoor ( kinder- en jongerenkoor ) in de RK geloofsgemeenschap St. Gertrudis ( waarvoor zich al enkele kandidaatleden hebben gemeld ) zijn we op zoek naar een enthousiaste dirigent(e) - organist(e)/pianist(e).
In eerste instantie gaan we op projectbasis kinderen ' warm' maken voor dit koor.Voor een eerste 'optreden' denken we aan de kerst van dit jaar. In totaal gaan we uit van ca. 10 vieringen per jaar ( zondag 09.30 uur )
Wel willen we wekelijks - met uitzondering van schoolvakanties - met de kinderen oefenen ( ca. 40 keer per jaar, 1 uur in overleg te bepalen ).
Het koor moet groeien, zowel in ledental als in repertoire............ en veel zal afhangen van het enthousiasme van degene die de leiding heeft. Vanuit de parochie zal hij/zij alle medewerking krijgen !
Past U in dit profiel ?
Over de overeenkomst kunnen we overleggen. Veel musici willen als ZZP-er in dienst treden. Geen probleem, wat ons betreft.
Uitgangspunt bij de beloning vormen de richtlijnen van het bisdom.
We hopen spoedig van u te horen.

Voor reacties kunt u bellen naar Hans Dirksen,
06-20112748 of via email jgam.dirksen@ziggo.nl
NB. Op de zondagen dat het jeugdkoor niet optreedt, wordt het orgel wisselend bespeeld door deelnemers aan onze organistenpool. Mocht U daar ook belangstelling voor hebben, dan bent u daarin van harte welkom.

Contact

T 06-20112748

M jgam.dirksen@ziggo.nl

Adres
p/a C.Erzeijstraat 53
3523 VT Utrecht

Genres