Fotobond afdeling Utrecht / 't Gooi

De fotobond is landelijk verdeeld over 16 afdelingen, waarvan de afdeling Utrecht ’t Gooi er een is.

De afdeling bestaat uit totaal 34 aangesloten fotoclubs, waarvan er 23 liggen binnen de provincie Utrecht.

De doelstelling van de bond is het bevorderen van de creatieve fotografie in verenigingsverband.

De aangesloten verenigingen komen gemiddeld 2x per maand op een vaste avond bij elkaar en bespreken elkaars werk, soms zijn er gastsprekers, er worden cursussen en tentoonstellingen georganiseerd, kortom men is op allerlei manier met de fotografie bezig.

Het is voornamelijk belangrijk dat de individuele creativiteit van de aangesloten leden wordt ontwikkeld. Er is geen dwang ieder is vrij in zijn eigen onderwerpen.

De fotobond is bestemd voor alle leden van de aangesloten fotoclubs in en rond de provincie Utrecht

Contact

M a.hulten@planet.nl

W http://www.fotobond-utrechtgooi.nl/

Genres