crowdlokaal ( in oprichting)

Nu veel subsidies verdwijnen of minder worden zijn culturele en maatschappelijke organisaties op zoek naar alternatieven voor de financiering van hun projecten.

Ik wil crowdfunding als mogelijk alternatief onder de aandacht  brengen bij deze doelgroepen en helpen om hun campagnes te laten slagen.

Mijn dienst valt uiteen in verschillende producten.
Ik geef workshops over de geschiedenis en de kern van crowdfunding.
Ik geef advies en ondersteuning bij de totstandkoming en afwikkeling van de crowdfundcampagne.
Ik maak een wervend filmpje om te plaatsen op het crowdfundplatform van jouw keuze ( bijv. voordekunst).

Crowdfunding zorgt ervoor dat je je organisatie en je netwerk eens goed onder de loep neemt en het effect hiervan is groter dan de opbrengst van je doelbedrag.
De omslag, die voorheen gesubsidieerde organisaties moeten maken om te kunnen blijven doen wat ze deden wordt met het doen van een crowdfundcampagne vergemakkelijkt of in gang gezet.
Wie durft??

marijelutgendorff@gmail.com


Lees meer over de oprichting van crowdlokaal op
http://marijelutgendorff.wordpress.com/

 

Contact

T 06-26702812

M marijelutgendorff@gmail.com

W http://www.crowdlokaal.nl/