Amersgilde Amersfoort

Het AMERSGILDE is een vereniging van kunstenaars die wonen en werken in de gemeente Amersfoort en omgeving. De vereniging is in 1975 door een aantal enthousiaste kunstschilders opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gezelschap van rond de 20 leden.

 

Tekenen en schilderen zijn de artistieke bekwaamheden die de gepassioneerde leden beoefenen.

De leden komen maandelijks één keer bij elkaar om hun laatste werk(en) te bespreken. Dit gebeurt gezamenlijk maar wordt geleid door een mentor die deskundige adviezen geeft. Vaak ontstaan er boeiende discussies. Dat is belangrijk, want praten over kunst inspireert, stimuleert en motiveert het maken van kunst. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. techniek en compositie en er wordt informatie en ervaringen uitgewisseld over publicaties, exposities en culturele evenementen.

Behalve de maandelijkse bijeenkomsten organiseert de vereniging exposities, buitenschilderactiviteiten, excursies en gezamenlijke evenementen met andere cultuurorganisaties in en rondom Amersfoort.

De vereniging houdt minstens één keer per jaar een gezamenlijke expositie met een speciaal thema. Ook vinden er exposities plaats in kleiner groepsverband of helpt de vereniging de leden met het organiseren van hun individuele exposities.

De vereniging heeft bewust gekozen om het aantal leden rond de 20 te handhaven om het samenwerken beheersbaar te houden. Van tijd tot tijd komen er echter plaatsen vrij die opgevuld kunnen worden.

Momenteel bestaat de vereniging uit de volgende leden:

Leden: Ria van Boekel, Riki van Boheemen, Mieke Bol, Jeannette Lakmaaker, Wim Langedijk, Joke van Leeuwen, Paul Liklikuwata, Nel Meiresonne, Thea Nutbey, Conny van Roon,  Martha Schut, Kees Spaargaren, Maria van der Spek, Henk Stappers, Erik Valentijn, Wim Vijn, Charles Westerhout.
Mentor: Jaap Jaquet

Contactpersoon voor de vereniging: Paul Liklikuwata (vz) p.liklikuwata@online.nl


Publicaties van Amersgilde Amersfoort:

Contact

T 033-4728238

M info@amersgilde.nl

W http://www.amersgilde.nl/

Genres