VU-Kamerkoor

Het VU-Kamerkoor bestaat uit dertig jonge, ervaren koorzangers. De leden zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de (Amsterdamse en Utrechtse) studentenwereld, maar ook zangers daarbuiten weten het koor te vinden. Sinds 1991 staat het VU-Kamerkoor onder leiding van Boudewijn Jansen, tevens assistent-dirigent bij De Nederlandse Opera en dirigent van Toonkunstkoor Amsterdam.

De hoofddoelstelling van het VU-Kamerkoor is het op kwalitatief hoog niveau uitvoeren van koormuziek uit zeer uiteenlopende stijlperioden.

Lees hier meer over het VU-Kamerkoor.


Publicaties van VU-Kamerkoor: